Studenttidningen

Chefredaktör för Karlstads studenttidning
Leder och samordnar redaktionens arbete med att producera Karlstads studenttidning. Vill du vara med? Kontakta denny.jansson@karlstadsstudenttidning.se
Telefon: 073 – 533 10 65
E-post: chefredaktor@karlstadstudentkar.se