Styrelsen

Styrelseledamot
Telefon: 054-700 14 85
E-post: studentkaren@karlstadstudentkar.se
Styrelseledamot
Telefon: 054-700 14 85
E-post: studentkaren@karlstadstudentkar.se
Styrelseledamot
Telefon: 054-700 14 85
E-post: studentkaren@karlstadstudentkar.se
Styrelseledamot
Telefon: 054-700 14 85
E-post: studentkaren@karlstadstudentkar.se
Styrelseledamot
Telefon: 054-700 14 85
E-post: studentkaren@karlstadstudentkar.se
Styrelseledamot
Telefon: 054-700 14 85
E-post: studentkaren@karlstadstudentkar.se
Styrelseledamot
Telefon: 054-700 14 85
E-post: studentkaren@karlstadstudentkar.se