SMISK

Ordförande för SMISK
SMISK står för "Sammanslutningen Musikhögskolan Ingesunds Studentsektion", och är en av studentkårens två sektioner.
Telefon: 0570-174 60
E-post: smisk@mhi.kau.se
Vice ordförande för SMISK
SMISK står för "Sammanslutningen Musikhögskolan Ingesunds Studentsektion", och är en av studentkårens två sektioner.
Telefon: 0570-174 60
E-post: smisk@mhi.kau.se
Kassör för SMISK
SMISK står för "Sammanslutningen Musikhögskolan Ingesunds Studentsektion", och är en av studentkårens två sektioner.
Telefon: 0570-174 60
E-post: smisk@mhi.kau.se
Sekreterare för SMISK
SMISK står för "Sammanslutningen Musikhögskolan Ingesunds Studentsektion", och är en av studentkårens två sektioner.
Telefon: 0570-174 60
E-post: smisk@mhi.kau.se
Socialt ansvarig för SMISK
SMISK står för "Sammanslutningen Musikhögskolan Ingesunds Studentsektion", och är en av studentkårens två sektioner.
Telefon: 0570-174 60
E-post: smisk@mhi.kau.se
Informationsansvarig för SMISK
SMISK står för "Sammanslutningen Musikhögskolan Ingesunds Studentsektion", och är en av studentkårens två sektioner.
Telefon: 0570-174 60
E-post: smisk@mhi.kau.se