Verksamhetsplan

Verksamhetsplanen är en skriftlig beskrivning av studentkårens planerade verksamhet under ett år.

Kårfullmäktige fastställer verksamhetsplanen varje vår inför kommande verksamhetsår.  

Karlstad Studentkårs verksamhetsplan 2017/2018

Ladda ner här (.pdf)