Utbildningsbevakning

Karlstad Studentkår arbetar för att din utbildning ska hålla så hög kvalitet som möjligt. Det gör vi bland annat genom att representera studenterna i universitetets styrelse, råd och nämnder.

Vad är utbildningsbevakning?

Utbildningsbevakning handlar om att bevaka och bidra till att utveckla kvaliteten på utbildningarna vid Karlstads universitet. Att bevaka utbildningarna är en av studentkårens allra viktigaste uppgifter, och genomförs bland annat genom: 

  • Studeranderepresentanter i universitetets styrelse, råd och nämnder
  • Dialog mellan studenter och studentkåren
  • Kursvärderingar

Studeranderepresentanter bevakar utbildningen

Karlstad Studentkår har rätt att finnas representerade i universitetets alla styrelser, råd och nämnder. Representationen sköts av studenter (studeranderepresentanter) som  varje år utses av studentkåren. 

Nyfiken på vad det innebär att vara studeranderepresentant? Läs mer: Studeranderepresentanter

Programråd

Universitetets utbildningsprogram har programråd som består av ansvariga för programmet samt tillsatta studenter. Programråden arbetar bland annat med utvärdering av utbildningen. Det kan till exempel handla om förslag till förändringar, diskussion om resultat av kursutvärderingar och granska förslag till kursplaner. Studenter ska vara väl representerade i programråden och ha inflytande över sin utbildning. Det är studentkåren som rekryterar och organiserar programråden.

Nyfiken på vad det innebär att vara programrådsrepresentant? Läs mer: Programrådsrepresentant

Dialog mellan studenter och studentkåren

En viktig del av studentkårens utbildningsbevakning är den dagliga kontakten med dig och dina kurskamrater. Det är med hjälp av studenterna som studentkåren får reda på problem som rör din utbildning. Därför är det viktigt att du kontaktar studentkåren om det uppstår problem. Vi hjälper dig. 

Kursvärdering - ett utmärkt sätt att påverka!

En annan viktig del av utbildningsbevakningen är kursvärderingar. En kursvärdering ska fyllas i i slutet av varje kurs och ger dig en möjlighet att ge dina synpunkter på kursen. Kursvärderingarna tas upp och diskuteras i programråden - därför är det viktigt att du fyller i kursvärderingen!

Enligt Högskoleförordningen 1:14, ska:

  • Universitetet ge de studenter som deltar i eller har avslutat en kurs möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering 
     
  •  Universitetet ska vidare sammanställa kursvärderingarna samt informera om resultaten och eventuella beslut om åtgärder
     
  • Resultaten skall hållas tillgängliga för studenterna

Har du frågor om utbildningsbevakning?

Kontakta studentkårens vice ordförande!
Mejl: vice@karlstadstudentkar.se
Telefon: 054-700 14 42