Styrdokument

Karlstad Studentkårs styrdokument reglerar verksamheten och fastställer inom vilka ramar verksamheten ska bedrivas.

Styrdokumenten fastställs av kårfullmäktige och i vissa fall av kårstyrelsen.

Stadgar

Karlstad Studentkårs stadgar är de interna regler som organisationen och dess företrädare måste följa. Stadgarna fastställs av kårfullmäktige och innehåller bland annat regelverk för ekonomi, medlemskap och beslutande organ.

Stadgar (pdf)

Arbets- och delegationsordning

Arbetsordningen detaljreglerar fullmäktiges, styrelsens, utskottens och studeranderepresentanternas sätt att arbeta.

Arbets- och delegationsordning (pdf)

Åsiktsdokument

Åsiktsdokumentet fastställer vad studentkåren tycker i frågor om utbildningskvalitet, studiesociala frågor och rättsäkerhet och inflytande. Dokumenten tar också upp problemområden och kravlistor från studentkåren.

Åsiktsdokument (pdf)

Policys

Studentkårens policys är dokument med riktlinjer som studentkåren ska arbeta efter. Nedan finner du Karlstad Studentkårs policydokument i bokstavsordning:

Alkohol & Narkotikapolicy (pdf)

Ekonomisk policy (pdf)

Föreningspolicy (pdf)

Policy för Gläntan (pdf)

Karlstads studenttidnings redaktionella policy (pdf)

Kommunikationspolicy (pdf)

Likabehandlingspolicy (pdf)

Miljöpolicy (pdf)

Har du frågor om Karlstad Studentkårs organisation?

Kontakta organisationsansvarig på studentkåren!
Mejl: organisation@karlstadstudentkar.se
Telefon: 070-780 79 97