Studentrepresentanter

Vill du sitta med i någon av universitetets styrelser, råd eller nämnder? Arbetet är kul, utvecklande och meriterande.

Bli studentrepresentant! (Ansök här)

Fram till den 13 maj pågår studentkårens årliga kampanj för att rekrytera studentrepresentanter till kommande läsår. Ta chansen att fråga oss om uppdragen när vi kampanjar i Gläntan under den här tiden, eller maila vice@karlstadstudentkar.se. Sista ansökningsdag är den 13 maj. Kårfullmäktige kommer därefter utse representanter vid sitt sammanträde den 22 maj.

En studentrepresentant är en student som sitter med där beslut fattas som rör studenter, till exempel i någon av universitetets nämnder, styrelser eller råd,och representerar studenters åsikter i olika frågor. En studeranderepresentants uppgift är att ge ett studentperspektiv på olika frågor, samt se till att inga beslut fattas som missgynnar studenterna. Det är Karlstad Studentkår som utser studentrepresentanterna.

Du behöver inga särskilda förkunskaper och självklart hjälper vi dig inför dina första möten.

Att vara studentrepresentant är:

  • Meriterande
  • Kontaktskapande
  • Utvecklande
  • Dessutom är vissa poster arvoderade

Så funkar det

Som studentrepresentant sitter du med på möten i något av universitetets, eller andra studentnära verksamheters, organ. Du får handlingar att läsa innan mötet så du vet vad som ska behandlas. Mycket handlar om att se till att inga beslut fattas som drabbar studenter negativt, men också att aktivt driva fram bra beslut som gynnar studenter. 

Vilket uppdrag passar mig?

Svårt att välja? Mejla studentkårens vice ordförande om du vill ha tips på vilka uppdrag som passar dig och din utbildning. Det är kårfullmäktige som behandlar ansökningarna. Vi rekryterar studentrepresentanter fortlöpande under läsåret. Du kan söka fler än en post om du vill.

70 olika poster

Det finns cirka 70 olika poster som du kan söka. Posterna innefattar olika typer av uppdrag. Många av dem har en tydlig koppling till olika utbildningar, och är i högsta grad meriterande. Inga särskilda förkunskaper krävs. Omkring hälften av posterna är arvoderade, vilket innebär att du får ekonomisk ersättning för ditt engagemang.

4-5 möten per termin

Som studentrepresentant går du på möten cirka 4-5 gånger per termin. En studentrepresentant fungerar som studentkårens förlängda arm.

Men jag kan ju inte frågorna?

Blir du vald som studentrepresentant av kårfullmäktige får du inbjudningar till utbildningsträffar där vi diskuterar frågor som rör just den nämnd du ska vara representant i, samt en kontinuerlig kontakt med studentkåren. Du behöver inte vara orolig för att inte veta något om frågorna. Vi på studentkåren finns alltid bakom dig med information och stöttning! Det är helt naturligt att det kan ta ett par möten innan du hunnit bli insatt i frågorna.

Följa åsiktsdokument

Som studentrepresentant ska du följa studentkårens åsiktsdokument. I övriga frågor gäller det att ta egna ställningstaganden och alltid ha studenternas bästa i åtanken. Du kan alltid bolla dina frågor och funderingar med studentkåren.

Har du frågor om studentinflytande?

Kontakta studentkårens vice ordförande!
Mejl: vice@karlstadstudentkar.se
Telefon: 070–780 79 95