Fråga studentombudet

Som medlem i Karlstad Studentkår kan du vara trygg i att studentombudet hjälper dig om du råkar du för problem med något som rör dina studier. 

 

En snabb fråga bara...

Har du koll på högskoleförordningen, förvaltningslagen, högskolelagen, diskrimineringslagen och alla andra lagar som reglerar dina studier?

Inte? Bara lugn, Karlstad Studentkårs studentombud har stenkoll på vad som gäller både för dig och dina föreläsare.

Närhelst du känner dig osäker på om allt gått rätt till eller om din föreläsare vägrar lyssna – kontakta studentombudet!

Ditt skyddsnät

Som medlem i studentkåren kan du vara säker på att du får rätt hjälp om du stöter på problem under din studietid. Det kan handla om problem med en kurs, examination, uppsats, uteblivna poäng, boende eller något helt annat.

Trygghet

Du kan alltid vända dig till studentombudet för att fråga om råd eller om du behöver hjälp med något som rör ditt studieliv. Ett medlemskap i studentkåren ger dig trygghet.

Vad gör studentombudet?

Karlstad Studentkårs studentombud arbetar på heltid med att ge råd till Karlstads universitets studenter samt råd och stöd åt medlemmar. Det kan röra allt från ofullständiga kursplaner och försenade tentor till diskrimineringsfall och problem vid uppsatshandledning. Inget ärende är för stort eller för litet. Det är studentombudets uppgift att hjälpa studentkårens medlemmar som råkar ut för problem under studietiden.

Problem? Så här gör du...

 1. Prata med ansvarig föreläsare
  Börja alltid med att prata med ansvarig lärare eller kursansvarig om problemet. Detta brukar lösa de flesta problem.
   
 2. Kontakta kursansvarig eller prefekt
  Om det inte fungerar att prata med ansvarig föreläsare, eller om det är så att föreläsaren själv är problemet, kontakta kursansvarig eller avdelningens prefekt.
   
 3. Kontakta studentombudet
  Om inget av ovanstående två steg hjälper, eller om du känner att du inte själv vill kontakta ansvariga för kursen - kontakta studentombudet!

Varför är det viktigt att kontakta studentombudet?

Genom att vända sig till studentombudet med frågor och problem får studentkåren ett underlag för att driva på för förändring och förbättring mot universitetet. De frågor och problem som du som studerar tar upp, för studentkåren vidare i olika möten med ansvariga personer på universitetet som rektor, dekaner, prefekter och chefer för Studentcentrum och övriga förvaltningen.

Studentkåren måste ha en dialog med studenterna för att kunna arbeta för studenternas bästa i alla situationer.

Vårt mål är att vara navet i studentlivet och arbeta för att Karlstads universitet har de bästa möjliga utbildningarna och en bra studietid för alla studenter. 

Har du frågor om dina rättigheter?

Kontakta studentombudet!
Mejl: studentombud@karlstadstudentkar.se
Telefon: 070-780 79 90