Skrytlista 2016-2017

Vi på Karlstad Studentkår arbetar för er studenter på Karlstads universitet. Här kan du läsa ett urval av vad vi har åstadkommit under läsåret 2016-2017.

Studentinflytande och utbildningsbevakning

 • Vi har säkrat studentinflytande i flera viktiga rekryteringsprocesser på universitetet. Representanter för universitetets studenter har kunna påverka i hörandegrupper och rekryteringsgrupper när universitetet rekryterat prefekter, dekaner och rektor.
 • … bedrivit en studentrepresentantskampanj där vi fått in rekordmånga studentrepresentantsansökningar!
 • … arbetat för att öka den pedagogiska nivån på universitetet. Vi har varit en aktiv del av att fortsatt implementera ett system för pedagogisk meritering. Vi har också arbetat för att sätta mer fokus på högskolepedagogik i universitetets rekryteringsarbete.
 • … utvecklat studentinflytandet i universitetets kvalitetsarbete genom att involvera studentrepresentanter i de granskningar av universitetets utbildningar som utförts under det gångna verksamhetsåret.
 • … deltagit på Sveriges förenade studentkårers fullmäktige där vi varit med och format den nationella studentrörelsen för att vi studenter ska kunna påverka även nationellt.
 • … varit med och drivit på Karlstads universitet i jämställdhetsintegreringsarbetet för att KAU ska bli ett mer jämställt och inkluderande universitet. 

Kårhuset

Studentliv

 • Vi har instiftat utmärkelsen Karlstads studentvän! Priset delades ut till Drivhuset som uppmärksammades med tårtfirande i café Gläntan.
 • … tillsammans med KAU arrangerat supermysig utomhusbio vid terminstarten!
 • … arrangerat generalsutbildning med rekordmånga deltagare!
 • … anordnat Stadsvandringfesten, Orangefesten, Välkomstfesten och Nystartsfesten på Nöjesfabriken i samband med terminsstart!
 • … arrangerat två stycken välbesökta mässor för Karlstads studentföreningar!
 • … bidragit med nästan 70 000 kr till studentföreningarnas evenemang!
 • … genomfört en omfattande enkätundersökning om studentbostadssituationen, i samarbete med Karlstad kommun och Karlstads universitet
 • … deltagit i juryn för studentmusiktävlingarna SMASK och Riks-SMASK
 • … delat ut rekordmånga gratisbiljetter till Färjestad BK:s ishockeymatcher
 • … utvecklat nya samarbeten som gett nya medlemsrabatter
 • … genomfört förenings- och kassörsutbildningar för Karlstads studentföreningar
 • … genom ett samarbete med Folkuniversitetet erbjudit föreningar studiecirklar vilket har bidragit ekonomiskt till både föreningen och studentkåren. Över 50 stycken studiecirklar har startats!
 • … etablerat en facebooksida på engelska för Karlstads internationella studenter!  
 • … medverkat i Prideparaden
 • … arrangerat en välkomstmässa för att introducera nya studenter till studentlivet i Karlstad

Studenträttigheter

 • Vi har bevakat processen av att införa digital tentamen för att försäkra oss om att studenters rättigheter i samband med examination inte äventyras.
 • … släppt en omfattande studentfallsrapport som med stort medialt genomslag spelat stor roll i studentkårens utbildningspolitik! Främst vad gäller påverkan gällande frågor som kompletteringar och antalet lärarledda timmar.
 • … hjälpt studenter att lösa problem relaterade till studier och studiemiljö som de har stött på under läsåret.
 • … genomfört en rättighetskampanj med syftet att uppmärksamma studenträttigheter samt att informera studenterna om detsamma
 • … med verktyg så som studentfallsrapporten har vi påverkat för att förbättra rättsäkerheten för studenter vid universitetet, bland annat gällande kompletteringar och examensarbeten.

Organisation

 • Vi har utvecklat och arrangerat Engagemangsdagen!  Vi visade upp olika sätt du kan engagera dig i studentkåren och studenter fick chansen att tycka till om bostadssituationen.
 • … firat att studentkåren fyller 50 år genom en storslagen bankett för de många personer som är och har varit ovärderliga för Karlstad Studentkår
 • … genomfört ett kårval med över 450 röstande som gett oss ett kårfullmäktige med representanter från inte mindre än åtta listor!
 • … fortsatt att utveckla kårsektionsarbetet, vilket innebär att vi under nästa läsår kan starta ytterligare kårsektioner för ökat studentinflytande och samarbete
 • … anställt en kanslichef vilket kommer att stabilisera och effektivisera Karlstad Studentkårs organisation under kommande läsår

Studenters välmående och förutsättningar för studier

 • Vi har arbetat i projektet med ombyggnation av universitetsbiblioteket för att möjliggöra en ökning av studieplatserna i bibloteket och förbättrade miljöer.
 • … genom samarbete med räddningstjänsten arbetat för studenters säkerhet och kunskap kring bränder
 • … har varit med i det projekt som kommer att innebära nya studiemiljöer i café Gläntan och i hus 5C-korridoren
 • … uppmärksammat och informerat kring psykisk ohälsa genom ett flertal föreläsningar samt panelsamtal i café Gläntan.
 • … genom projektgruppen Sex&Sånt delat ut över 3000 kondomer
 • … och bjudit föreläsare till KAU för att prata om sex och sexuell hälsa inför hundratals studenter

Har du frågor om vad Karlstad Studentkår gör?
Kontakta studentkårens ordförande!
Mejl: ordforande@karlstadstudentkar.se
Telefon: 054-700 14 87
Mobil: 073-663 14 71