Utbildningslistan

Utbildningslistan riktar sig till alla studenter på Karlstad Univeristet. Vi vill arbeta för
att fortsätta utveckla och höja utbildningens kvalitet för alla studenter på Karlstad
universitet. Vi vill arbeta för att studenters utbildning ska vara så givande som möjligt
samt ha en hög kvalitet. Vi arbetar med frågor som är relaterade till program,
utbildningar, studentföreningar, studiemiljö, studentstöd och studentliv. Det som
skiljer oss från de andra listorna är att vi är politiskt obundna, vi kan därmed rösta på
det alternativ som gynnar studenter bäst.

Utbildningslistan in english:
The education-list focuses on all student of Karlstad University. We want to
continue the development of educational quality for all students attending
Karlstad University. Also, we want to make education as profitable as possible
while retaining a high level of quality. We address questions such as education,
programs, student associations, study environment, support for students, and
student life. What makes us different from other lists is that we are politically
independent. Therefore, we can vote on those alternatives that will favor
students.

Programrelateradefrågor:
• Vi vill arbeta för att Karlstads universitet ska digitalisera salstentor.
• Vi vill arbeta för att utforma en kårapp som ska göra det enklare för studenter
att ta del av information från Karlstad studentkår.

Studiemiljösfrågor:
• Vi vill utveckla studiemiljön på Karlstads universitet genom att öka antalet
grupprum, tillgång till fler parkeringsplatser och fortsätta arbetet för bättre
Wifi-uppkoppling.

Studentstöd:
• Vi vill utveckla det allmäna stödet för Karlstads studenter i form av ökat läs
och skrivstöd.
• Vi vill arbeta med en socialplattform för de nya studenterna på Karlstad
universitet, där de ska kunna få hjälp och stöd från erfarna studenter och på så
sätt kunna förbereda sig på bästa sätt för sin utbildning.
• Vi vill att alla studenter ska få ta del av inspelade föreläsningar som finns
tillgängliga.

Studentliv:
• Vi vill förbättra studenters möjligheter till fler och bättre studentrabatter på fler
resturanger och butiker i Karlstad.

Rebecca Hultman
Listledare Utbildningslistan

E-post:
rebecca_hultman@hotmail.com
Telefon:
073-827 90 34

Listans kandidater:
1. Rebecca Hultman
2. Lisa Källvik
3. Christoffer Kvist
4. Magnus Mellgren
5. Patrik Åberg Domeij
6. Rebecca Linderholm