S-studenter

Frågor vi vill driva i kårvalet:

  1. Införa bostadsgaranti för studenter i Karlstad (Establish guaranteed student housing in Karlstad). En viktig del i att få fler studenter att söka sig till Karlstad, men också för att Karlstad Universitet ska bli mer attraktivt och konkurrenskraftigt gentemot andra universitet. Att bli garanterad en bostad ger ökad trygghet.
     
  2. Reformera studiemedlet (Reform the financial aid-system for students). Studenters socioekonomiska bakgrund ska inte styra möjligheten att studera en eftergymnasial utbildning. Klassbakgrund och ekonomiska förutsättningar påverkar studenternas benägenhet att ta ekonomiska risker samt möjlighet att leva på ett lågt studiemedel under en tid. Därför bör andelen bidrag höjas för att motsvara hälften av det totala studiemedlet. Höjningen ska motsvaras av en sänkning av låneandelen. Studiemedlet ska även justeras efter samhällets prisnivå.
     
  3.  Att kåren ska stärka studenternas röst mot universitetet (To strengthen the students voice towards the university). Vi tycker att studentkåren har en viktig roll i att garantera studentinflytande och finnas som stöd för studenter. Studentkåren ska driva frågor ur ett studentperspektiv och finnas med i alla forum där beslut om utbildning tas. Men också granska utbildningskvalitén. Andra viktiga funktioner vi tycker att kåren har är att arbete med frågor som arbetsmiljön och skapa trygghet under studietiden.

Kandidater

1. Alexander Paulsson
2. Ida Gullbrandsson

Kontakt: Alexander Paulsson, alexander.paulsson@ssu.se