S-Studenter

De frågor som vi vill driva nästa verksamhetsår är:


Kostnadstak för kurslitteratur -  Kurslitteratur utgör för många studenter en stor utgift. Detta tär på den redan tajta studentbudgeten. Vi tycker att det är helt orimligt. Därför tycker vi att universitet ska inför ett tak på vad alla litteratur till en kurs sammanlagt får kosta. Samtidigt som man ger biblioteket i uppdrag att se till att göra mer kurslitteratur tillgänglig gratis på internet till studenterna. 

Fler tider hos Studenthälsan -  Studentlivet kan vara fullt av stress till följd av en pressad ekonomi och en dålig studiemiljö. För att se till att studenter får den hälsovård de behöver krävs en väl fungerande studenthälsa. Man ska inte behöva vänta på en tid i över 2 månader. Utan man ska kunna få den hjälpen man behöver direkt. Att man mår psykiskt bra är en nödvändighet för att klara av studierna.

Fler bra studentbostäder med rimlig hyra - Att det finns bra bostäder med rimliga hyror är avgörande för möjligheten till studier. Bostadssituationen för studenter är därför en jämlikhetsfråga. Även att det idag inte är en akut bostadsbrist i Karlstad ser vi ändå hur studenter bor i lägenhetshus med mögel och där vattnet fryser på vintern. Vi ser också att hyrorna på nyproducerade studentlägenheter ligger på en nivå som tvingar studenter att söka bostadsbidrag eller arbeta vid sidan om för att få ekonomin att gå ihop - detta är ohållbart. 

In english

  • Introduce a maximum cost of course literature
  • More vacant sessions at the Student Health
  • More well-managed campus apartment with reasonable rent


Emma Andersson
Listledare S-Studenter

E-post:
emmaandersson511@gmail.com

Listans kandidater: 
1. Emma Andersson
2. Kristos Qiqi
3. Ida Gullbrandsson
4. Lina Fryk