Moderata Studenter Karlstad

  • Stärk utbildningsföreningarnas inflytande över kåren
     
  • Öka arbetsmarknadsanknytningen i programutbildningarna
     
  • Arbeta för att öka antalet mikrovågsugnar i Gläntan

Vår vision är väldigt tydlig, vi vill göra KAU till ett universitet med en ännu bättre utbildning men även till ett universitet där studenter trivs. Därför behöver utbildningsföreningarnas inflytande över kåren öka och insynen bli bättre. Lunchsituationen måste bli bättre och där är ett första steg att öka antalet mikrovågsugnar. Programutbildningarna behöver förbereda inför framtiden och då krävs det en tydlig arbetsmarknadsanknytning.

Moderata Studenter vill helt enkelt att det ska löna sig att studera!

In english:

Our vision is clear, we want to make KAU a university with better and more qualitative education but also to a university where students flourish. Therefore we need to increase the influence that the educational associations have over the student union. We need to improve the lunch situation, where a first step is to increase the number of microwave ovens. The education also needs to prepare for the future, therefore the education must have labour extension.

Moderate Students simply want it to be worth studying!

Våra kandidater:

1. Amos Friedman
2. Cecilia Nielsen
3. Sebastian Hasselström
4. Ludvig Gunterberg 
5. Frida Hjerpe
6. Victor Söderlind Östman
7. Nicole Jacobs
8. Daniel Frisén
9. Sebastian Hardin
10. Martin Hector
11. Gustav Holmgård
12. Robert Olausson
13. Jacob Hultqvist
14. Mathilda Elmebergen
15. Barsha Yilmaz
16. Julia Gårdö
17. Karl Opdal
18. Albin Lundgren
19. Sam Drougge
20. Kahei Kuan

Kontakt: Amos Friedman, amos.friedman@karlstad.se