Moderata Studenter

Får Moderata Studenter förtroendet att sitta i kårfullmäktige det kommande verksamhetsåret kommer vi framförallt att lägga vikt vid fyra frågor:

Digital tentamen: Vårt lärosäte har idag börjat introducera digital tentamen. Vi i Moderata studenter vill här se en snabbare utveckling med möjlighet till digital tentamen erbjuden på varje institution.

En kår för alla: Att bli medlem i karlstad studentkår måste löna sig. Att kåren har tagit fram riktlinjer för hur det ska löna sig att bli engagerad ser vi positivt på, men i slutändan är inte majoriteten av organisationens medlemmar engagerade i den administrativa verksamheten. Att driv och engagemang ska löna sig är en självklarhet. Men i slutändan ska studentkåren vara till för alla - inte bara de engagerade. Därför vill vi arbeta för en studentkår som ständigt arrangerar och sponsrar evenemang för studenter.

En mer aktiv kår: Vår studentkår bedriver idag primärt vad som kan definieras som löpande verksamhet. Fokus ligger på att se till så att alla de vardagliga uppgifterna tas hand om. Även om detta är nödvändigt, är det också av vikt att se till så att studentkåren arbetar mot mer långsiktiga mål samt anordnar evenemang som ger mervärde till organisationens medlemmar.

Låt föreningarna ta plats: Navet i karlstads studentliv är inte studentkårens centrala verksamhet, utan snarare de olika utbildnings- och intresseföreningarna. Moderata studenter vill arbeta för en ny föreningspolicy där maktförhållandet mellan studentkåren och föreningarna skiftas till föreningarnas fördel.

In english

Hi! We in the Moderate students have four primary issues we are prioritizing in the election to the student union:

Digital exams: Currently the university is introducing digital exams. We want to speed up this process and make sure that students at every faculty have the possibility to take their exams in digital form.

An inclusive student union: Becoming a member in the student union needs to come with more concrete benefits. We want to work for a student union that expands its priority from not just day-to-day operations but also increases its focus on organizing and helping support more events directed towards students.

A more active student union: The student union needs to expand both its scope and its vision. We want the student union to focus on more long term goals and projects. An important part of this is increasing the value of the membership in student union, such as offering more in terms of events and additional expansion of existing benefits.

Letting the clubs take their rightful role: We at Karlstad university have the benefit of several active student clubs. We in the Moderate students want the student union to rework their policy regarding clubs, shifting the power dynamic in favor of the individual clubs and away from the centralised student union.
 

Sam Drougge
Listledare Moderata Studenter

E-post:
sam@drougge.eu
Telefon:
070-715 94 47

Listans kandidater:
1. Sam Drougge
2. Cecilia Nielsen
3. Barsha Yilmaz
4. Ludvig Gunterberg
5. Patrick Benabou
6. Albin Lundgren
7. Filippa Carlsson Lehtinen
8. Robert Olausson
9. Sebastian Hasselström
10. Mathilda Elmebergen
11. Johan Eriksson
12. Karl Opdal
13. Kahei Kuan
14. Sebastian Hardin
15. Tobias Holmberg
16. Daniel Frisén