Ingesundslistan

Vi vill arbeta för att öka integrationen mellan Musikhögskolan Ingesund och Karlstad Universitets verksamhet. Vårt syfte är att representera Musikhögskolan Ingesunds studenter som en enhet och göra vår röst hörd i de beslut som fattas i kårfullmäktige.

 

Oscar Svanström
Listledare Ingesundslistan

E-post:
oscar@oscarsvanstrom.se
Telefon:
070-693 72 68

Listans kandidater: 
1. Oscar Svanström