HBTQ et al

Frågor/åsikter att driva:
- Starkare HBTQ-fokus
- Starkare samarbete med Karlstad studentkår gällande HBTQ-frågor
- Tydligare system för nyckelord i universitetsbiblioteket – gör det lättare att hitta HBTQ-böcker (och alla andra böcker!)
- Inkludering av HBTQ-frågor i undervisningen
- Fler växter på universitetet – öka luftkvalitén, öka livskvalitén

In english:
- A stronger LGBTQ focus
- Closer cooperation with Karlstad studentkår concerning LGBTQ issues
- A more accessible system for tagging books at the university library with keywords
- Including LGBTQ issues in university courses
- More plants at the university


 

Sara Christenson
Listledare HBTQ et al

E-post:
sara.christenson@startblock.se
Telefon:
073-555 49 50

Listans kandidater: 
1. Sara Christenson
2. Nikita Savander