Sex&Sånt

Projektet Sex&Sånt är en samverkan mellan Landstinget i Värmland och Karlstad Studentkår. Syftet med projektet är att förbättra studenters psykiska och fysiska hälsa.

Om Sex&Sånt

Projektet Sex&Sånt sker i samverkan med Landstinget i Värmland och finansieras med stöd från Folkhälsomyndigheten. Vi vill med projektet förbättra studenters psykiska och fysiska hälsa med inriktning mot alkohol- och drogpreventivt arbete samt belysa den koppling till osäkert sex som för med sig ett stort risktagande.

Stora delar av studentpopulationen vid Karlstads universitet befinner sig i riskgruppen för sexuellt överförbara infektioner (HIV/STI), vilket gör att ett riktat arbete är nödvändigt. 

Huvudsyften med projektet Sex&Sånt är att: 

  • Förbättra studenters psykiska och fysiska hälsa
  • Sprida kunskap om riskerna med oskyddat sex och riskerna vid bruk av alkohol och narkotika
  • Belysa och motverka potentiell spridning av HIV/STI

Bli en del av Sex&Sånt!

Sex&Sånt är ett av studentkårens återkommande projekt som utlyses i februari varje år. Som medlem i studentkåren kan du söka till projektledare eller medlem i projektgruppen och arbeta med Sex&Sånt från projektstart till slutförande. 

Frågor?

Är du intresserad av Sex&Sånt eller har frågor om projektet? Kontakta projektledaren för Sex&Sånt:
sexochsant@karlstadstudentkar.se

Sex&Sånts Facebook-sida:
facebook.com/sochsant