Nya sektioner

Karlstad Studentkår och utbildningsföreningarna på universitetet tar ett stort och spännande kliv för ett bättre samarbete: Att organisera föreningarna i sektioner. De nya sektionerna kommer att startas upp och påbörja sitt arbete under vårterminen 2016.

På sitt möte 11 november 2015 beslutade Karlstad Studentkårs fullmäktige att anta en arbetsplan för att införa de nya sektionerna. Arbetsplanen ska genomföras av en arbetsgrupp som består av en representant för varje förening inom sektionen.

Torsdag 19 november arrangerade studentkårens Sektionsutskott ett uppstartsmöte för varje sektion (scrolla ned för att se vilken sektion din förening tillhör). På detta möte valde sektionerna sina representanter till arbetsgrupperna, vilket blir startskottet för arbetet.

Det här innebär att de nya sektionerna kommer att startas upp under vårterminen 2016. Under uppstarten kan studentkårens Sektionsutskott hjälpa arbetsgrupperna med vägledning och rådgivning.

Vad är sektionerna?

Syftet med sektionerna är att underlätta samarbetet och kontakten mellan utbildningsföreningarna och studentkåren. Samarbetet i sektionerna gäller utbildningskvalitet, sociala aktiviteter vid sidan av studierna och övriga frågor som är av intresse för studenter. Det ger också utbildningsföreningarna större möjligheter att påverka studentkåren och universitetet.

  • Alla sektioner kommer att vara egna ideella föreningar som ansvarar för sin egen ekonomi.
  • Studenter som blir medlemmar i studentkåren blir också automatiskt medlem i sin sektion.
  • De studenter som blir medlemmar i bara sin studentförening blir inte medlem i sektionen.

Vilka är sektionerna?

Förslaget från studentkåren är fyra nya sektioner:

  • Handels med KarlEkon, Ture, Pelikan, JFK, Mexika
  • Tekniska med LINDA, SEKE, IDIOT, Bamse, KNAS, LiGISt
  • Hälsa och lärande med CURA, SPEX, LÄSK
  • SKUMM (Samhälle, Kultur, Miljö, Media) med Inferno, KRAMA, Kulting, MiNK, SVIK

Två gamla sektioner finns kvar:

  • SMISK (Sammanslutningen Musikhögskolan Ingesunds Studentsektion) med studenter från Musikhögskolan Ingesund
  • Doktorandsektionen med forskarstuderande vid Karlstads universitet

När de nya sektionerna startat igång under 2016 är planen alltså att det ska finnas sex olika sektioner under Karlstad Studentkår: Handels, Tekniska, Hälsa och lärande, SKUMM, SMISK och Doktorandsektionen.

Tidsplan för sektionerna

Verksamhetsåret 2014-2015: Studentkårens Sektionsutskott utredde möjligheten att skapa sektioner med utgångspunkt i utbildningsföreningarna

Verksamhetsåret 2015-2016: Studentkåren ska slutföra arbetet med sektionernas styrdokument och se till att sektionernas arbetsgrupper startas upp. Sektionernas arbetsgrupper ska jobba med att ta fram en sektionslogotyp, besluta hur val till sektionsstyrelse ska gå till, ansvara för att föreningarna antar sektionspolicys, planera och genomföra medlemsaktiviteter och föreslå representanter till programråd.

Har du frågor om sektioner?

Kontakta studiesocialt ansvarig på studentkåren!
Mejl: studiesocialt@karlstadstudentkar.se
Telefon: 054-700 14 89
Mobil: 070-835 18 30

070-780 79 91