Redan skuldsatt, behöver studentrabatt!

Idag tvingas alla studenter över 26 år att betala fullpris när de åker med Värmlandstrafik. Det gör Värmland till en av få regioner i Sverige som saknar studentrabatt för länstrafik. Karlstad Studentkår tycker därför att Värmlandstrafik ska införa en studentrabatt! Vad tycker du?

Värmlandstrafik ger inte rabatter till personer över 26 år. Av de studenter som idag är registrerade på kurser och utbildningar vid Karlstads universitet är nästan hälften över 26 år. Karlstad Studentkår driver frågan om att Vrämlandstrafik ska införa en studentrabatt, eftersom vi tycker att studenter ska kunna bo och resa i hela Värmland. 

Vad tycker du? Dela din åsikt på Facebook, Twitter och Instagram, använd #redanskuldsatt!

För en studentrabatt på Värmlandstrafik!

För att belysa frågan om studentpriser startade Karlstad Studentkår kampanjen ”Redan skuldsatt, behöver studentrabatt”, som vi drev under november 2014. Bland annat ville vi på studentkåren starta en dialog med Värmlandstrafik om studenternas behov av kollektivtrafiken i regionen.

- Vi hoppas på samtal som leder till utveckling och förändring i framtiden. För vad är vitsen med en utvecklad och utbyggd kollektivtrafik i Värmland om den inte kan nyttjas av de som behöver den? sa Karlstad Studentkårs dåvarande ordförande Lisa Knutsen vid kampanjstarten.

Fakta om studentrabatter/ungdomsrabatter

  • I skrivande stund är 11 538 studenter registrerade på kurser vid Karlstads universitet. Av dessa är 5670 studenter, alltså 49 %, över 26 år.
  • Priset på en 30-dagars periodladdning för en person över 26 år motsvarar ca 13 % av studiemedlet (lån och bidrag) varje månad.
  • Värmland är en av fem regioner med lärosäte i närområdet som inte har någon studentrabatt.
  • Värmlandstrafik har endast 20 % ungdomsrabatt på periodkort, jämfört med 30 % i de flesta andra regioner.
  • För personer över 26 år kostar en 30-dagars periodladdning hos Värmlandstrafik mellan 655 kr och 1365 kr.

Stort behov av studentrabatt

Karlstad Studentkårs kartläggning visar att studenterna på Karlstads universitet har olika livssituationer och behov. Det innebär att olika grupper av studenter också skulle ha nytta av en studentrabatt. Till exempel har sjuksköterske- och lärarstuderande praktik på olika orter i regionen, studenter på Musikhögskolan Ingesund har sina lektioner i Arvika och de cirka 4600 studenter som studerar på distans har ofta obligatoriska närträffar.

Fortsatt ingen studentrabatt 

2014-11-27
Eftersom den senaste prisändringen inte ger någon rabatt för studenter fortsätter studentkåren att driva frågan vidare, bland annat genom samtal med politiker.

- Vi har fått in jättemycket respons och synpunkter! Studenterna har verkligen visat varför den här frågan är så oerhört viktig, sa Karlstad Studentkårs ordförande 2014-2015, Lisa Knutsen.

Studenternas egna berättelser i fokus

Under kampanjen ”Redan skuldsatt, behöver studentrabatt” november 2014 uppmuntrade Karlstad Studentkår studenter att lämna in sina berättelser, idéer och synpunkter om en studentrabatt på Värmlandstrafik. Det ligger sen till grund för en rapport som studentkåren sammanställer och skickar till Värmlandstrafik och Region Värmland. 

- Region Värmland, som äger Värmlandstrafik, jobbar ju för tillväxt och hållbar utveckling. Här är studenterna en stor och viktig del eftersom tillgången på kvalificerad arbetskraft är avgörande för Värmlands framtid, ansåg Karlstad Studentkårs ordförande 2014-2015, Lisa Knutsen.

#redanskuldsatt - Såhär deltar du!

Under hela november 2014 drev Karlstad Studentkår en kampanj för att Värmlandstrafik ska införa en studentrabatt. Håller du med? Dela din åsikt på Twitter, Facebook och Instagram, använd #redanskuldsatt

Du kan också skicka ett mejl till information@karlstadstudentkar.se. Vi samlar in alla synpunkter och för vidare till de politiker som bestämmer priserna! 

Svårt och dyrt att pendla med kollektivtrafik

Karlstad Studentkår menar att det idag är svårt och dyrt att pendla mellan hem och studier. Förutom att underlätta ekonomiskt för studenterna i Värmland tror studentkårens ordförande att en studentrabatt skulle gynna regionen.

- Universitetets studenter har inte bara valt att investera i sin egen personliga framtid utan även i Värmlands framtid. Vi är blivande ingenjörer, pedagoger, ekonomer, sjuksköterskor, statsvetare och mycket mer. Men framtiden sitter fast i Karlstad och Arvika, säger Lisa Knutsen.

Studentkåren öppnar för en dialog med Region Värmland i frågor som rör Värmlands studenter. 

- Vi har kontaktat Regionstyrelsen, Regionfullmäktige och Kollektivtrafiknämnden under kampanjens gång. Vi vill tacka politikerna för snabb respons och önskar fortsätta samtalet under kommande mandatperiod, sa Karlstad Studentkårs dåvarande ordförande Lisa Knutsen.

Har du frågor om #redanskuldsatt?

Kontakta studentkårens ordförande!
Mejl: ordforande@karlstadstudentkar.se
Telefon: 054-700 14 87
Mobil: 073-663 14 71

Kampanjen i media

Karlstad Studentkår debattartikel om regional utveckling 2015-12-04
Studentrabatt utvecklar Värmland

Karlstad Studentkårs debattartikel om studentrabatt på Värmlandstrafik 2014-10-27 
Redan skuldsatt, behöver studentrabatt

Artikel i Värmlands Folkblad 2014-11-05
Redan skuldsatta behöver studentrabatt