Bli programrådsrepresentant!

Platser: 9 ordinarie och 0 suppleanter

Här diskuterar man övergripande saker som rör ämneslärarprogrammet. Det kan vara allt från hur man uppfattar en kurs till hur kvaliten skall utvecklas på programmet. 

Här finns det plats för 2 studenter från språkinriktningar, 2 studenter från SO inriktningar, 2 studenter från NO inriktningar, 1 student från Matematik, 1 student från Idrott, 1 student från musik. Om möjligt jämn fördelning distans/campus.

Platser: 6 ordinarie och 0 suppleanter

En student från varje inriktning på programmet:

  • Datateknik
  • Energi- och miljöteknik
  • Industriell ekonomi
  • Kemiteknik
  • Maskinteknik
  • Teknisk fysik
Platser: 8 ordinarie och 0 suppleanter

Här diskuterar man övergripande saker som rör förskollärarprogrammet. Det kan vara allt från hur man uppfattar en kurs till hur kvaliten skall utvecklas på programmet. 

Här behövs en student från varje termin. Helst en blandning mellan campus och distans.

Platser: 14 ordinarie och 0 suppleanter

Här diskuterar man övergripande saker som rör grundlärarprogrammet. Det kan vara allt från hur man uppfattar en kurs till hur kvaliten skall utvecklas på programmet. 

Här finns det plats för 1 student från vardera från varje pågående termin F-3 samt 4-6. Om möjligt jämn fördelning distans/campus.

Platser: 7 ordinarie och 0 suppleanter

En student från varje program:

- Byggteknik

- Datateknik

- Elektroteknik

- Energi och miljöteknik

- Innovations- och designteknik

- Maskinteknik

- Mekatronik

Platser: 4 ordinarie och 0 suppleanter

Ett uitökat programråd där programledare och studenter träffas och har ett utbyte i övergripande frågor som gäller programmen. 

En student från varje inriktning:

- Civilekonom 

- Fastighetsekonom

- Rättsvetenskapligt program

- Minst en student från något av magister och master programen nationalekonomi, rättsvetenskap, skatterätt och ekonomi, företagsekonomi.

Platser: 9 ordinarie och 0 suppleanter

En student från varje program:

- Biologi

- Basåret

- Fysik

- Idrottschochprogrammet 

- Matematik

- Miljövetenskap

- 3 masterprogram

Platser: 5 ordinarie och 0 suppleanter

En student från varje program:

- Biomedicinsk analytiker

- Receptarie 

- Sjuksköterska 

- Specialistsjuksköterska

- Tandhyginist

Platser: 5 ordinarie och 0 suppleanter

Ett uitökat programråd där programledare och studenter träffas och har ett utbyte i övergripande frågor som gäller programmen. 

En student från varje inriktning:

- Information och PR

- IT-design 

- Medier och kommunikation

- Webb och multimedia

- Minst en student från magister eller masterprogrammen Global media studies och informatik

Platser: 5 ordinarie och 0 suppleanter

Ett uitökat programråd där programledare och studenter träffas och har ett utbyte i övergripande frågor som gäller programmen. 

En student från varje inriktning:

- Personal och arbetsliv

- Socionom

- Vård- och stödsamordnare 

- Minst en student från magister och masterprogrammen arbetsvetenskap, projektledning, psykologi med inriktning KBT

Sidor