Bli programrådsrepresentant!

Platser: 9 ordinarie och 0 suppleanter

Här diskuterar man övergripande saker som rör ämneslärarprogrammet. Det kan vara allt från hur man uppfattar en kurs till hur kvaliten skall utvecklas på programmet. 

Här finns det plats för 2 studenter från språkinriktningar, 2 studenter från SO inriktningar, 2 studenter från NO inriktningar, 1 student från Matematik, 1 student från Idrott, 1 student från musik. Om möjligt jämn fördelning distans/campus.

Platser: 8 ordinarie och 0 suppleanter

Här diskuterar man övergripande saker som rör förskollärarprogrammet. Det kan vara allt från hur man uppfattar en kurs till hur kvaliten skall utvecklas på programmet. 

Här behövs en student från varje termin. Helst en blandning mellan campus och distans.

Platser: 14 ordinarie och 0 suppleanter

Här diskuterar man övergripande saker som rör grundlärarprogrammet. Det kan vara allt från hur man uppfattar en kurs till hur kvaliten skall utvecklas på programmet. 

Här finns det plats för 1 student från vardera från varje pågående termin F-3 samt 4-6. Om möjligt jämn fördelning distans/campus.

Platser: 3 ordinarie och suppleanter
Platser: 4 ordinarie och 0 suppleanter

Ett uitökat programråd där programledare och studenter träffas och har ett utbyte i övergripande frågor som gäller programmen. 

En student från varje inriktning:

- Civilekonom 

- Fastighetsekonom

- Rättsvetenskapligt program

- Minst en student från något av magister och master programen nationalekonomi, rättsvetenskap, skatterätt och ekonomi, företagsekonomi.

Sidor