Rebecca Linderholm

Vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar
Arbetar främst med utbildningskvalitet och utbildningsbevakning. Organiserar studentkårens studeranderepresentanter och programråd.

Telefon: 

070-780 79 95

E-post: