Publicerat: 2017-04-25 11:13


Karlstad Studentkårs presidium och Karlstads studenttidnings chefredaktör för verksamhetsåret 2017/2018. Från vänster: chefredaktör Denny Jansson, vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar Tilda Henriksson, ordförande Jessica Millertson och vice ordförande med studiesocialt ansvar Tobias Svensson.  

Publicerat: 2017-03-27 12:02

451 personer av studentkårens 3768 röstberättigade medlemmar röstade i årets kårval. Det är en ökning från förra året då valdeltagandet var 9,1 procent. 
– Härligt att valdeltagandet ökade, även om vi siktade ännu högre, säger Amanda Green, ordförande för Karlstad Studentkår.

Publicerat: 2017-03-17 13:41

Sebastian Hasselström, organisationsansvarig, rapporterar
från kårfullmäktigemötet onsdagen den 15 mars.

 

På kårfullmäktiges sista möte för mandatperioden 2016/2017 den 15 mars presenterades rapporterna från de tre utskott studentkåren har under verksamhetsåret: Studiemiljöutskottet, Stadgerevideringsutskottet och Utskottet för Årets studentvän.

Publicerat: 2017-01-30 09:51


 

Vad är kårvalet?

Varje vårtermin är det val till Karlstad Studentkårs fullmäktige. Genom att kandidera eller rösta i kårvalet är du med och påverkar vilka frågor studentkåren ska jobba med och vilka åsikter som ska drivas.

Publicerat: 2017-01-19 13:47

Är du intresserad av rekrytering?
Vi är på jakt efter en studentrepresentant till anställnings- och befordringsutskottet för fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. Uppdraget är arvoderat, meriterande, kontaktskapande och framförallt: roligt!

Sidor