Publicerat: 2017-10-12 10:38

Kårhuset i Karlstad AB söker styrelsemedlemmar inför det kommande verksamhetsåret och vi letar efter engagerade studenter som vill vara med och påverka. Nominera dig själv eller någon du tror passar till uppdraget genom att mejla till studiesocialt@karlstadstudentkar.se . Sista nomineringsdagen är den 16 oktober.

Nomineringen ska innehålla

Publicerat: 2017-09-18 13:27

Den 18 september 1967 bildades studentkårsverksamheten i anslutning till universitetsfilialen i Karlstad. Idag firar vi 50 år av studentinflytande - och att frågor om studenters förutsättningar kan drivas så mycket bättre när vi studenter belyser våra intressen tillsammans!

Hur vill du att frågorna ska drivas under kommande 50 år? Engagera dig i Karlstad Studentkår!

Tilda Aronsson
Vice ordförande med studiesocialt ansvar och tillförordnad ordförande
vice@karlstadstudentkar.se

Publicerat: 2017-09-11 12:18

(For this in english, please scroll down)


Länk till facebookevent

Terminsstartens final! Vid den här tiden börjar de inledande veckorna lida mot sitt slut, och vi ser till att avsluta på ett storslaget sätt! Du köper din biljett på Tickster för 100 kr plus serviceavgift.

Publicerat: 2017-09-05 19:40

Måndag den 4 september begärde Karlstad Studentkårs ordförande att avsäga sig sitt ordförandeuppdrag samt sina uppdrag som studentrepresentant i Universitetsstyrelsen, Drivhusets styrelse och Stiftelsen Karlstads studentbostäders styrelse. Detta fastställdes i och med Karlstads Studentkårs fullmäktigesammanträde tisdagen den 5 september. Studentkårens ordförande har efter ett presidiebeslut varit frånkopplad från verksamheten sedan den 25 augusti och Karlstad Studentkår har beslutat att upprätta en polisanmälan om trolöshet mot huvudman.

Publicerat: 2017-08-24 14:54

Måndag 28 augusti: Första dagen för HT-17
Höstterminen drar officiellt igång! Det blir ett särskilt välkomnande för nya studenter i Aula Magna och vi öppnar vår expeditionen redan klockan 08.00. Vi kommer dessutom att finnas tillgängliga i aulafoajén utanför just Aula Magna.

Sidor