Publicerat: 2018-06-05 13:52

Karlstad Studentkårs uppdrag är att ta vara på studenternas intressen, ge alla studenter hjälp och stöd samt organisera studentinflytandet vid Karlstads universitet.