Presidium och styrelse 2018/2019

Karlstad Studentkårs styrelse för verksamhetsåret 2018/2019 består av: Rebecca Linderholm, Ludvig Gunterberg, Kristos Qiqi, Patrik Domeij, Rebecka Hultman, Lisa Källvik, Malin Sannerstedt och Sebastian Hardin.

 ­– Det känns bra och spännande. Jag ser fram emot ett givande verksamhetsår, säger Sebastian Hardin, nyvald ordförande för verksamhetsåret 2018/2019.

 • På kårfullmäktiges konstituerande möte lördagen den 21 april valdes Karlstad Studentkårs presidium, styrelse och andra förtroendevalda för verksamhetsåret 2018/2019. Det tillträdande presidiet består av ordförande Sebastian Hardin, vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar Rebecka Linderholm, vice ordförande med studiesocialt ansvar Rebecka Hultman och politisk sekreterare Malin Sannerstedt.
   
 • Utöver dessa valdes fem ideella ledamöter till kårstyrelsen: Sara Christenson, Patrik Domeij, Ludvig Guntenberg, Lisa Källvik och Kristos Qiqi
   
 • Denny Jansson valdes om för ett andra år till chefredaktör för Karlstads studenttidning.
   
 • Mattias Eriksson på KPMG valdes om för ytterligare ett år som auktoriserad revisor och Joakim Hogen fick förnyat förtroende som verksamhetsrevisor.
   
 • Alexander Torin valdes om för ett tredje år som mötesordförande i kårfullmäktige.
   
 • Medlemsavgiften för 2018/2019 bestämdes i enlighet med kårstyrelsens förslag till 250 kr för helår och 150 kr för en termin. Kårfullmäktige fastställde också valnämndens protokoll från kårvalet i mars, och beslutade om studentkårens arbets- och delegationsordning.