Resultat: Kårvalet 2018

Det var 8,75 % av de röstberättigade medlemmarna som röstade i årets kårval, vilket innebär ett minskat valdeltagande sedan förra året. Flest röster fick den nyskapade Utbildningslistan med 35,8 % av rösterna. Här är resultat och statistik från kårvalet 2018:

Utbildningslistan
Antal röster: 121
Antal röster i procent: 35,80 %
Antal mandat: 6 (11*) 
* Antalet röster gav 11 mandat, men listan bestod endast av 6 namn

Moderata Studenter
Antal röster: 119
Antal röster i procent: 35,21 %
Antal mandat: 11

Socialdemokratiska studenter
Antal röster: 70
Antal röster i procent: 20,71 %
Antal mandat: 4 (6*) 
* Antalet röster gav 6 mandat, men listan bestod endast av 4 namn

HBTQ et al
Antal röster: 14
Antal röster i procent: 4,14 %
Antal mandat: 1

Ingesundslistan
Antal röster: 0
Antal röster i procent: 0 %
Antal mandat: 0

Antalet blanka röster: 14
Antalet blanka röster i procent: 4,14 %

Totalt antal röster: 338
Varav blanka (ogiltiga) röster: 14
Totalt antal giltiga röster: 324
Varav personröster: 205 (63,3 %)
Antal röstberättigade: 3862
Valdeltagande: 8,75 %

Kontakt

Sebastian Hasselström
Projektledare för Kårvalet 2018

Kontakta Sebastian om du har frågor om Kårvalet.

val@karlstadstudentkar.se