Publicerat: 2017-12-07 16:20

Karlstad Studentkår är navet i studentlivet och den enade studentrösten. Vårt viktigaste uppdrag är att bevaka utbildningarnas kvalitet och se till att du får en så bra studietid som möjligt.

Kårvalet
Varje vårtermin är det val till Karlstad Studentkårs fullmäktige. Genom att kandidera eller rösta i kårvalet är studentkårens medlemmar med och påverkar vilka frågor studentkåren ska jobba med och vilka åsikter som ska drivas. Läs mer om Kårvalet på karlstadstudentkar.se/karvalet