Kårhuset: Kontraktet är påskrivet!


Projektgruppen för Kårhuset i Karlstad.

Under början av hösten öppnar Kårhuset i Karlstad. I fredags skrev Karlstad Studentkårs aktiebolag "Kårhuset i Karlstad" på ett hyreskontrakt med Akademiska hus vilket innebär att byggnationen officiellt är igång. Kontraktet gäller fram till och med augusti 2024, men ambitionen är givetvis Kårhuset ska leva betydligt längre än så.
– Det kändes väldigt roligt att kontraktet är påskrivet. Vi i projektgruppen har jobbat tillsammans sedan i augusti och att få öppna till hösten känns otroligt kul, säger Kårhusets projektledare Frida Burström.

Vad händer närnäst?
– Nu går vi in i skarpt planeringsläge, rekryterar personal, beställer inredning och ser fram mot att följa bygget under sommaren.  

Akademiska hus, som också har Karlstads universitet som hyresgäst, är belåtna med avtalet.
– Fantastiskt att Karlstad får ett kårhus igen. Karlstads universitet behöver en större lokal för studenter att vara i på kvällar och helger, säger Akademiska hus driftchef Johan Svahn.

Hur har ni upplevt processen fram till kontraktskrivandet?
– Vi har varit väldigt positiva hela tiden. Kul att det äntligen kommit i hamn, detta går i linje med campusplanen, som vi och universitetet har tagit fram med sikte på 2030. Där har vi en vision om ett mer livfullt campusområde.

Akademiska hus kommer inom kort påbörja renoveringen. När den är klar kommer nästa steg vara att Kårhusets projektgrupp färdigställer lokalen för att kunna öppna och bedriva verksamhet. 
– Vi kommer att arbeta hårt under sommaren för att studenterna ska känna sig välkomna när vi äntligen öppnar, säger Frida Burström. 

David Snårelid
Kommunikatör, Karlstad Studentkår
information@karlstadstudentkar.se