Publicerat: 2017-03-27 12:02

451 personer av studentkårens 3768 röstberättigade medlemmar röstade i årets kårval. Det är en ökning från förra året då valdeltagandet var 9,1 procent. 
– Härligt att valdeltagandet ökade, även om vi siktade ännu högre, säger Amanda Green, ordförande för Karlstad Studentkår.

Publicerat: 2017-03-17 13:41

Sebastian Hasselström, organisationsansvarig, rapporterar
från kårfullmäktigemötet onsdagen den 15 mars.

 

På kårfullmäktiges sista möte för mandatperioden 2016/2017 den 15 mars presenterades rapporterna från de tre utskott studentkåren har under verksamhetsåret: Studiemiljöutskottet, Stadgerevideringsutskottet och Utskottet för Årets studentvän.