Ny student

Grattis till din plats vid Karlstads universitet och välkommen att bli medlem i Karlstad Studentkår - studenternas egen organisation! Studentkåren är navet i studentlivet och den enade studentrösten.

Vad är en studentkår?

Karlstad Studentkår är studenternas egen organisation och drivs av sina medlemmar. Studentkårens högsta beslutande organ är kårfullmäktige. I fullmäktige sitter 29 ledamöter som alla är studenter. Det är kårfullmäktige som beslutar vad studentkåren ska tycka i olika frågor och vilken verksamhet som ska bedrivas. 

Vad gör studentkåren?

Studentkårens främsta uppgift är att bevaka utbildningarna vid universitetet och se till att alla studenter får en så trygg och bra studietid som möjligt. Studentkåren finns representerade i alla universitetets styrelser, råd och nämnder och ser till att inga beslut fattas som påverkar studenter negativ. Studentkåren arbetar också för goda förutsättningar för studenter att bedriva studier, det kan handla om frågor som rör bostad, studiemedlem eller arbetsmiljö. 

Karlstad Studentkår har bevakat studenters rättigheter sedan 1967.

Din trygghet och ditt skyddsnät

Studentkåren står på sina medlemmars sida och hjälper dig som medlem om du råkar ut för problem under din studietid. Det kan handla om allt från problem med CSN eller föreläsare till problem med examination eller diskriminering. Om du råkar ut för något ska du kontakta studentkårens studentombud, inga frågor är för stora eller små. Vi hjälper dig.

Studentkårens tips inför terminstarten

  • Registrera dig på kursen via "Min sida" på kau.se
  • Bli medlem i Karlstad Studentkår: medlem.karlstadstudentkar.se
  • Läs kursplanen och lärandemålen. Kursplanen styr till exempel undervisning, examination och betygsbedömning
  • Kolla in kursanalysen/utvärdering från föregående kurs. Då får du koll på vad tidigare studenter tyckt och hur kursen har förbättrats
  • Kolla upp studentbostad: kbab.se/student
  • Folkbokför dig i Karlstad: skatteverket.se/studentflytt
  • Sök CSN och lämna studieförsäkran: csn.se
  • Sök bostadsbidrag: forsakringskassan.se

Terminstart

Terminstarten äger rum under terminens första två veckor. Vissa av aktiviteterna är gemensamma för alla utbildningsföreningar och samordnas av studentkåren tillsammans med föreningarna. 

Starten på höstterminen är en av studietidens absoluta höjdpunkter! Karlstad Studentkår arrangerar aktiviteter under terminstarten och är med dig under hela läsåret. Trygghet, inflytande och studentrabatter är bara några av de saker du får som medlem i studentkåren.

Läs mer: Karlstad Studentkårs terminstart
Karlstads universitet - Ny student

Bli medlem – Det lönar sig!

Som student behöver du själv bli medlem i studentkåren. Du blir enkelt medlem i kårexpeditionen eller via vår medlemsportal: medlem.karlstadstudentkar.se.

Pris för medlemskap är 250 kr per läsår eller 150 kr för en termin. Medlemskortet är ett orange Mecenatkort.

Läs mer: Bli medlem

Har du frågor om Karlstad Studentkår?

Kontakta kårexpeditionen!
Mejl: studentkaren@karlstadstudentkar.se
Telefon: 054-700 14 85