Mångfaldsdagarna

Mångfaldsdagarna är ett spännande projekt med syfte att främja mångfald på universitetet.

Om Mångfaldsdagarna

Mångfaldsdagarna är ett evenemang som anordnas av Karlstad Studentkår, Karlstad kommun och Karlstads universitet. Syftet med Mångfaldsdagarna är att sätta normer och värderingar under lupp. Mångfald är ett begrepp som är både brett och komplext, vilket ska belysas under olika temadagar och aktiviteter. Genom workshops, föreläsningar och utställningar vill vi få Mångfaldsdagarnas besökare att vidga perspektivet kring mångfald.

Ett vilande projekt

Mångfaldsdagarna är ett av studentkårens återkommande projekt. Just nu är projektet vilande. Tidigare har studentkåren rekryterat projektgrupp och projektledare, vilka har arbetat med Mångfaldsdagarna från projektstart till slutförande.  

Har du frågor om Mångfaldsdagarna?

Kontakta studiesocialt ansvarig på studentkåren!
Mejl: studiesocialt@karlstadstudentkar.se
Telefon: 054-700 14 89
Mobil: 070-835 18 30