Kårvalet

 

Vem kan jag rösta på i Kårvalet 2019?

Du kan rösta på kandidater från följande fyra listor. Klicka på respektive lista för ytterligare information. (Listan är i bokstavsordning).

KD-Studenter

Moderata Studenter Karlstad

S-Studenter

Utbildningslistan

Vad är kårvalet?

Varje vårtermin är det val till Karlstad Studentkårs fullmäktige. Genom att kandidera eller rösta i kårvalet är du med och påverkar vilka frågor studentkåren ska jobba med och vilka åsikter som ska drivas.

Hur röstar jag?

Det är superenkelt att rösta! Gör det via karvalet.se eller direkt i kårexpeditionen. På karvalet.se loggar du in med samma uppgifter som till Mecenat, så kom ihåg att aktivera ditt Mecenatkort.

Kårvalet - Så funkar det

Så här går det till när studentkårens medlemmar väljer kårfullmäktige:

 1. Medlemmar ställer upp i kårvalet
  Som medlem kan du ställa upp med en lista i kårvalet. En lista är en sammanslutning av studenter som tillsammans driver gemensamma studentfrågor. Sista dagen att nominera en lista är den 8 mars. Se "Checklista för att nominera lista".

  I kårvalet röstar studentkårens medlemmar på de olika listorna. En gång per år, i mars eller i april, hålls kårvalet och alla studentkårens medlemmar har rösträtt.
   
 2. Medlemmarna väljer kårfullmäktige
  Kårvalets utgång bestämmer hur många stolar de olika listorna får i fullmäktige. Får en lista hälften av alla röster får de hälften av stolarna i fullmäktige. I kårfullmäktige sitter 29 ledamöter.  
   
 3. Kårfullmäktige driver frågor och åsikter
  Det är fullmäktige som bestämmer vilka frågor och åsikter studentkåren ska driva under året. Fullmäktige beslutar också om verksamhetsplanen, som slår fast vad studentkåren ska jobba med under det kommande verksamhetsåret. 
 4. Fullmäktige utser organisationens företrädare
  Det är också fullmäktige som bestämmer över/utser kårstyrelsen. Kårstyrelsens uppgift är att genomföra verksamhetsplanen och ha ansvar över anställda och arvoderade. Kårstyrelsen består av presidiet samt 6-8 styrelseledamöter. Fullmäktige utser också studeranderepresentanter, chefredaktör för studenttidningen, presidiet och utskott samt sektionerna SMISK och Doktorandsektionen.  

Vad innebär det att sitta med i kårfullmäktige?

Att sitta i Karlstad Studentkårs fullmäktige är både roligt och lärorikt. Kårfullmäktige är studentkårens högsta beslutande organ som träffas på kvällstid ungefär en gång i månaden, där beslut i viktiga frågor om Karlstad Studentkårs verksamhet och ekonomi fattas. Därför ger uppdraget som fullmäktigeledamot bra och meriterande erfarenheter. Det finns också möjlighet att engagera sig i studentkårens utskott och andra arbetsgrupper.

Engagera dig i kårvalet

Förutom att rösta och ställa upp med en lista i kårvalet kan du engagera dig i valet genom valnämnden eller som valförrättare. Om du är intresserad av att engagera dig i kårvalet, skicka ett mejl till: val@karlstadstudentkar.se.  

Har du frågor om kårvalet?

Malin Sannerstedt
Projektledare för Kårvalet 2019
Kontakt: val@karlstadstudentkar.se
Studentkårens expedition: 054-700 14 85