Kårfullmäktige

Kårfullmäktige är Karlstad Studentkårs högsta beslutande organ - så här engagerar du dig i fullmäktige.

Om Karlstad Studentkårs fullmäktige

Kårfullmäktige är studentkårens högsta beslutande organ och består av 27 studenter. Fullmäktigeledamötena väljs genom kårvalet som hålls i mars eller i april varje år. Det är fullmäktige som bestämmer vilka övergripande frågor och åsikter studentkåren ska driva. Varje år fastställer kårfullmäktige en verksamhetsplan som innehåller de frågor som Karlstad Studentkår ska jobba med under året. Fullmäktige utser också kårstyrelsen, studeranderepresentanter, chefredaktör och utskott. Alla fullmäktigemöten är öppna för medlemmar.

Kårvalet

Som medlem i Karlstad Studentkår kan du ställa upp och rösta i kårvalet. Här hittar du mer information om kårvalet och vad som händer före, under och efter valet: Kårvalet

Dina representanter i kårfullmäktige 2017-2018

Fullmäktige består i år av åtta (nedan angivna efter hur många mandat listan har). Listans ordinarie ledamöter står först. Ersättare är markerade i kursiv stil.

Moderata Studenter (11 mandat)
Karl Opdal
Rebecka Ingsmy
Sarah Weman
Daniel Frisén
Sam Drougge
Emma Broberg
Tore Gustavsson
Sara Bystedt
Paula Holst
Sebastian Hasselström
Jessica Millertson

Kårhuset i Karlstad (6 mandat)
Glenn Karjalainen
Emma Sundberg
Jesper Pantesjö
Caroline Lindström
Adam Levestam
Carolina Carlsson
Linus Eriksson
Marlen Garces

Studenternas lista (3 mandat)
Emelie Wange
Carolina Sandgren
Linnea Malmberg

Lärarlistan (3 mandat)
Tilda Henriksson
Claes Knutsson
Denny Jansson
Daniel Tykesson
Erica Cseplö

Socialdemokratiska studenter (2 mandat)
Emma Andersson
Korab Fazliu
Ida Gullbrandsson
Karl Petter Bengtsson
Malin Nordh

Liberala studenter (1 mandat)
Linnéa Bjurström
Mandana Karim
Sara Gunnarsson
Anders Larsson
Sanna Johansson
Anton Nyström

HBTQ et al (1 mandat)
Sara Christenson
Sebastian Hardin

Ingesundslistan (1 mandat)
Adrian Elmquist

Har du frågor om Karlstad Studentkårs fullmäktige?

Kontakta organisationsansvarig på studentkåren!
Mejl: organisation@karlstadstudentkar.se
Telefon: 054-700 14 91