Engagera dig!

Vill du utvecklas och få nya erfarenheter? Att engagera sig i studentkåren är kul, kontaktskapande och meriterande!

Här är exempel på olika uppdrag du kan engagera dig i. I menyn till vänster hittar du mer information om respektive uppdrag. 

Studentrepresentanter

Som studentrepresentant bevakar du studenternas intressen i universitetets beslutande organ, till exempel styrelser, råd och nämnder.
Läs om alla uppdrag och ansök här

Programråd

Som programrådsrepresentant sitter du med och påverkar ditt utbildningsprograms innehåll och utformning. 
Läs om alla uppdrag och ansök här

Kårfullmäktige

Fullmäktige är Karlstad Studentkårs högsta beslutande organ och består av 29 ledamöter som samtliga är studenter.

Kårstyrelsen

Styrelsen väljs av kårfullmäktige och arbetar främst med att besluta om hur verksamhetsplanen ska konkretiseras och genomföras. Kårstyrelsen har också ansvar för personal och tillsättning av tjänster samt ansvar för ekonomiska beslut.  

Karlstads studenttidning

Karlstads studenttidning är studentkårens egen tidning och passar dig som är intresserad av att skriva, fotografera eller illustrera/layouta.

Mångfaldsdagarna

Mångfaldsdagarna är projektet som verkar för ökad mångfald på universitetet. En projektledare med projektgrupp genomför projektet. Mångfaldsdagarna är just nu vilande.

Sex&Sånt

Sex&Sånt verkar för att förbättra studenters psykiska och fysiska hälsa. Projektet sker i samverkan med Landstinget i Värmland och har stöd från Folkhälsomyndigheten.

Kårhuset i Karlstad

Skapa ditt kårhusKårhusets styrelse söker ständigt ideellt engagerade studenter som vill jobba med att ta fram och utveckla idéer för det framtida kårhuset. 

Introduktion och terminstart

Vill du vara med och anordna gemensamma aktiviteter under terminstarten? Brinner du för studentlivet i Karlstad? Jobba med introduktion

Valborg

Vet du hur ett grymt Valborgsfirande ser ut? Engagera dig i Valborg!

Har du frågor om engagemang?

Kontakta studiesocialt ansvarig på studentkåren!
Mejl: studiesocialt@karlstadstudentkar.se
Telefon: 054-700 14 89
Mobil: 070-835 18 30