Doktorandsektionen

Innehåll

Doktorandombud

Kommande events

Useful information for PhD students

 

Read about the Graduate Student Association in English
 

Doktorandsektionen är en del av Karlstads universitets studentkår. Vi företräder alla doktorandstuderande vid Karlstads universitet (KAU). Doktorandsektionens styrelse väljs årligen av universitetets forskarstuderande. 

Vad gör vi?

Doktorandsektionen ägnar sig åt att erbjuda kvalitativ service och stöd till alla 300+ doktorander vid KAU. Vi säkerställer dina rättigheter genom att representera doktoranders intressen i förhållande till universitetet – antingen direkt eller genom att tillsätta representanter för forskarstuderande i universitetets centrala nämnder och i ett flertal kommittéer.

Bli medlem för att få dina intressen som forskarstuderande representerad. Du kan också aktivt påverka din utbildning och arbetssituation genom att arbeta med doktorandsektionen.

Vad erbjuder vi?

Föreläsningar och Workshops

Vi sponsrar och organiserar föreläsningar om doktorandrelaterade ämnen liksom seminarier och workshops som är inriktade mot forskarstuderandes intressen.

Doktorandombud

Vårt doktorandombud ger individuellt stöd och rådgivning till alla doktorandstudenter. Alla frågor hanteras konfidentiellt.

Sociala evenemang

För att bygga en stark gemenskap bland doktorander organiserar vi flera olika sociala evenemang. Den sista torsdagen varje månaden träffas vi på doktorandpub och en gång per år organiserar vi en fest för alla forskarstuderande. 

Kontakta Doktorandsektionen

Ordförande: Reinhard Handler
E-post: gsa@kau.se
Telefon: 054 - 700 25 06

Doktorandombud: Anna Öhman
E-post: phdombud@kau.se
Telefon: 054 - 700 14 75

Doktorandombudet


Anna Öhman, doktorandombud

Doktorandsektionens styrelse


Reinhard Handler, ordförande

 

 

 


Ala Sarah Alaqra, vice ordförande 


Josefin Velander, sekreterare

Farzaneh Karegar, kassör

 


Toke Høiland-Jørgensen, ledamot

Sebastian Dehling, ledamot