Budget

Budgeten är en prognos över Karlstad Studentkårs framtida ekonomiska händelser. 

Det är studentkårens fullmäktige som fastställer budgeten inför varje nytt verksamhetsår. 

Karlstad Studentkårs budget 2017/2018: Kommer inom kort.