Bostad för studenter

Är du ny student i Karlstad? Letar du bostad? Här får du tips om hur det funkar med studentbostäder, bostadsbidrag, rättigheter och annat viktigt. 

Studentboende i Karlstad

Att hitta boende när man börjar studera är inte alltid det enklaste. I Karlstad finns studentbostäder i många olika områden och former, både nära universitetet och i centrum.

Inför terminsstarten är det ofta stor konkurrens om lediga boenden. Därför lönar det sig ofta att höra sig för hos flera hyresvärdar i Karlstad och även i grannkommunerna.

KBAB samordnar studentboenden

Karlstads Bostads AB är ett kommunägt bostadsföretag med ca 7 400 lägenheter, studentboenden och lokaler. KBAB samordnar Karlstads kommuns studentbostäder och verkar för att universitetets studenter ska få en bostad under studietiden. 

Ingen bostadsgaranti

Från och med vårterminen 2016 lämnar KBAB ingen garanti för att alla studenter ska få bostad. I KBAB:s nya ägardirektiv, som beslutats av kommunfullmäktige, finns bostadsgarantin inte längre med. Med en allt större efterfrågan på studentbostäder har bolaget inte längre möjligt att garantera boende åt alla studenter. 

Vad gör Karlstad Studentkår?

Studentkåren jobbar med frågor som rör dina förutsättningar för studier, till exempel att det ska finnas bostäder för alla studenter och att bostaden håller hög kvalitet. 

De här frågorna driver Karlstad Studentkår:

  • För att ha en trygg studietid behöver studenter ha en bra tillvaro utanför universitetet, vilket bland annat omfattar en kvalitativ boendesituation.
     
  • Bostadsgaranti ska omfatta samtliga studenter vid Karlstads universitet. Bostaden som erbjuds ska vara belägen inom 30 minuters pendlingsavstånd från lärosätet.
     
  • Hyran för studentbostäder får inte överstiga 30 procent av studiemedlet.

Korridor eller egen lägenhet?

Att bo i studentkorridor på Campus är ett bra sätt att lära känna nya människor från flera olika utbildningar och nationaliteter. Boende på Campus innebär ofta mycket liv, rörelse och möten med nya spännande människor. Om du i stället föredrar något helt eget, lite lugnare finns även studentlägenheter med eget kök eller del i större lägenhet att söka.

På KBAB:s webb finns en lista med de områden där företaget erbjuder studentboenden: 
kbab.se/student/vara-omraden

Viktigt när du söker bostad!

Kolla av din e-post dagligen under din ansökningsprocess. Efterfrågan på studentbostäder är stor och bostadsföretagen kräver ofta snabba besked. Om du inte svarar inom angiven tid är risken att du missar erbjudandet. Logga också in på dina konton på de sidor där du söker för att vara säker på att du inte missar viktig information.

Bostadsbidrag

För att underlätta din ekonomi som student har du möjlighet att söka bostadsbidrag. Du som är mellan 18-28 år och har låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket i bidrag du kan få beror på dina inkomster, din boendekostnad och hur stor din bostad är.

Bostadsbidrag söker du hos Försäkringskassan. Läs mer och ansök här.

Bra länkar om bostad i Karlstad